Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Set to B&W but print color, set to color print B&W

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

Firefox 120.0.1 (64 bit) Snap for Ubuntu. Printer HP OfficeJet 3833 Printing a web page. If I set print black and white firefox show me the preview black and white but print color. If I set print color firefox show me the preview in color but print black and white.

Firefox 120.0.1 (64 bit) Snap for Ubuntu. Printer HP OfficeJet 3833 Printing a web page. If I set print black and white firefox show me the preview black and white but print color. If I set print color firefox show me the preview in color but print black and white.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.