Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I make the search bar show results in a net tab?

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi sideburns

more options

I just installed Firefox 107.0 on a new installation of Linux. I'm trying to get it set up to work the way I'm accustomed to, and can't figure this out. Instead of having search results show up in the current tab, I want them to open in a new tab, as they always have for me. As this works Just Fine on my desktop, I see no reason that it wouldn't work on my new laptop. If anybody here knows, please let me know.

I just installed Firefox 107.0 on a new installation of Linux. I'm trying to get it set up to work the way I'm accustomed to, and can't figure this out. Instead of having search results show up in the current tab, I want them to open in a new tab, as they always have for me. As this works Just Fine on my desktop, I see no reason that it wouldn't work on my new laptop. If anybody here knows, please let me know.

Giải pháp được chọn

Go to about:config and change browser.search.openintab to true.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Go to about:config and change browser.search.openintab to true.

Hữu ích?

more options

Excellent! Just what I needed! Now, I wonder why it's not like that by default, as it used to be.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.