Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Email sending option changed from "send now" to "send later"

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Restore "send now" option instead of "send later" which just changed on my Firefox email screen.

Restore "send now" option instead of "send later" which just changed on my Firefox email screen.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

What email service are you referring to here? Firefox is just a standard Browser.