Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why can't I enter a comment onto facebook? It works in google chrome, not in firefox

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

why can't I enter a comment onto facebook? It works in google chrome, not in firefox

why can't I enter a comment onto facebook? It works in google chrome, not in firefox

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

You posted with a rather old Firefox/60.0 version according to the System Details

  • Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0

Try to update to Firefox 115 ESR, the last version that your Windows 7 OS supports, as it is possible that websites no longer support Firefox 60.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.