Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I cancel this service

  • 3 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I totally do not want this service. Please help me cancel.

I totally do not want this service. Please help me cancel.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Service what? This gives no information for anyone reading what is happening here.

more options

How do I cancel Firefox Private Relay?

more options

This section you posted in is for (desktop) Firefox support.

There is a section for Firefox Relay where you can post for help using https://support.mozilla.org/en-US/questions/new/relay/form

The Knowledge Base articles for Firefox Relay is at https://support.mozilla.org/en-US/products/relay

https://support.mozilla.org/en-US/products/relay/subscriptions-and-payments