Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox keeps crashing

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

After using FF for a few mins, nothing works. Like the internet is off. But when I use another browser it works fine.

After using FF for a few mins, nothing works. Like the internet is off. But when I use another browser it works fine.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?