Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Prevent Firefox from starting automatically

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mml87

more options

I have followed the steps in the "Prevent Firefox from starting automatically" article: https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-starts-automatically-when-i-restart-window

But Firefox keeps starting automatically when I restart my computer. Attached is an image of how the settings are now.

What should I do? This is a bit annoying. I don't use Firefox as my main browser but I work as a customer success manager for an online platform and always need to do some tests on Firefox, but I don't want it to start automatically when I turn on my computer.

I'll for instructions.

Thank you

I have followed the steps in the "Prevent Firefox from starting automatically" article: https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-starts-automatically-when-i-restart-window But Firefox keeps starting automatically when I restart my computer. Attached is an image of how the settings are now. What should I do? This is a bit annoying. I don't use Firefox as my main browser but I work as a customer success manager for an online platform and always need to do some tests on Firefox, but I don't want it to start automatically when I turn on my computer. I'll for instructions. Thank you
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

That setting is only relevant to Windows. If you quit Firefox (Command+Q) before system shutdown, does it still start automatically?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

more options

Thank you for the response. I followed the steps in this article https://support.apple.com/guide/mac-help/open-items-automatically-when-you-log-in-mh15189/mac and managed to disable this option within Mac system.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.