Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i beleive i have malawarer

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I have nalaware called 'ek8al. how do i remove it? thank you Chris.

I have nalaware called 'ek8al. how do i remove it? thank you Chris.

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi

What makes you believe that you have malware on your iPhone?

more options

Hi Paul, I was told this by Apple support when I asked them if they could remove the ek8al, it has something to do with the browser. I see it when I do searches and it annoys me, esapecially when I use at work, I get blocked for everything that I try to do, I end up just using my data. It is not on my 'Phone it's on my MacBook Air. Cheers, Chris

more options

https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-caused-malware


I moved thread from Firefox for iOS (for iPhone/iPad) to Firefox section as you have macOS.