Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

XUL runner: The profile was last used with a newer version of this application. Please create a new profile

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

Hey there, I did some random fiddling around with my Lenovo Ideapad 320/Windows 10 and now I have the following msg when I use Firefox browser..... "XUL runner: The profile was last used with a newer version of this application. Please create a new profile". I am able to use my browser ordinarily but this msg comes up when I open the browser. I am at not at all knowledgeable about this kind of thing, so should I just ignore and carry on browsing or what would you suggest I do? If the problem needs to be resolved by me, I would definitely a point by point explanation to rectify this. Look forward to hearing from you and hope you're having a good day so far

Regards

Jeanine Schouw jeanineschouw@gmail.com

Hey there, I did some random fiddling around with my Lenovo Ideapad 320/Windows 10 and now I have the following msg when I use Firefox browser..... "XUL runner: The profile was last used with a newer version of this application. Please create a new profile". I am able to use my browser ordinarily but this msg comes up when I open the browser. I am at not at all knowledgeable about this kind of thing, so should I just ignore and carry on browsing or what would you suggest I do? If the problem needs to be resolved by me, I would definitely a point by point explanation to rectify this. Look forward to hearing from you and hope you're having a good day so far Regards Jeanine Schouw jeanineschouw@gmail.com

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.