Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

LOGOS/BADGES

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

My screen does not show the app logo's. All I have is Firefox logos. How do I change it

My screen does not show the app logo's. All I have is Firefox logos. How do I change it
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi Rod vào

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

What screen? There no screenshot of the question being asked for anyone to identify what or where you seeing this at?

more options

Hi

I am going to close this thread as it appears to be a duplicate of:

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1424786