Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

browser error

  • 6 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

i need to know how to fix this The address wasn’t understood

Firefox doesn’t know how to open this address, because one of the following protocols (minecraft) isn’t associated with any program or is not allowed in this context.

   You might need to install other software to open this address.


so i can get this https://www.minecraft.net/en-us/marketplace/pdp?id=9a2fb0af-8f64-434a-8a37-3ba1a3664ed2#
i need to know how to fix this The address wasn’t understood Firefox doesn’t know how to open this address, because one of the following protocols (minecraft) isn’t associated with any program or is not allowed in this context. You might need to install other software to open this address. so i can get this https://www.minecraft.net/en-us/marketplace/pdp?id=9a2fb0af-8f64-434a-8a37-3ba1a3664ed2#

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Hi

Do you have Minecraft installed as a separate app on your computer?

Hữu ích?

more options

Um yea I think

Hữu ích?

more options

Here it is

Hữu ích?

more options

Thank you. I do not know Minecraft that well, but I do know that unicorns are awesome.

Can you access the Marketplace in the Minecraft app?

Hữu ích?

more options

Yea I think I can

Hữu ích?

more options

I recommend accessing the store that way.

I hope that this helps.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.