Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Browsec VPN extension

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 49 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Firefox for linux ubuntu is what I'm using on my laptop. I installed browsec VPN and it does not launch. I've used this before linux mint and I did not have any problems.

Firefox for linux ubuntu is what I'm using on my laptop. I installed browsec VPN and it does not launch. I've used this before linux mint and I did not have any problems.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Not familiar with Linux but if your using VPN extension you should contact that Addon developer for help using their VPN.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.