Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Gmail

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Recently when I open Gmail it opens and everything is on the left side of screen. There are no graphics just letters on left side. How can I restore back to normal web browser page? If I use another browser Gmail looks normal.

Recently when I open Gmail it opens and everything is on the left side of screen. There are no graphics just letters on left side. How can I restore back to normal web browser page? If I use another browser Gmail looks normal.

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Sounds like Addon or security software blocking gmail from loading correctly. Did it look the same in Private Mode Firefox brower?

more options

What is private mode?

more options
more options

Here is a screen shot of my problem, hope it helps

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?