Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Uninstalled Firefox and can't figure out how to restore my bookmarks

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 35 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

My previous version of Firefox was on the fritz and I was afraid there was malware in it so I uninstalled it. When I reinstalled it I realized all my bookmarks were missing and I can't figure out how to restore them from my profile or a previous backup. Please help! Thank you.

My previous version of Firefox was on the fritz and I was afraid there was malware in it so I uninstalled it. When I reinstalled it I realized all my bookmarks were missing and I can't figure out how to restore them from my profile or a previous backup. Please help! Thank you.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

And how did you backup Firefox?

more options

I can't remember at this point

more options