Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Samoczynne zamykanie sie programu Firefox

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Samoczynne zamykanie sie programu Firefox (awarie) lub pojedynczych stron przy próbie przejścia na te strony. Nazwa: Firefox Wersja: 113.0.1 ID kompilacji: 20230511191846 ID dystrybucji: canonical Identyfikator programu: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/113.0 System operacyjny: Linux 4.15.0-211-generic #222-Ubuntu SMP Tue Apr 18 18:55:00 UTC 2023 Maszyna: Fujitsu Lifebook E8110, procesor Intel Core 2, T5600@1,83 Ghz, Pamięć: 3345MB, płyta główna Fujistsu FJNB1AF

Samoczynne zamykanie sie programu Firefox (awarie) lub pojedynczych stron przy próbie przejścia na te strony. Nazwa: Firefox Wersja: 113.0.1 ID kompilacji: 20230511191846 ID dystrybucji: canonical Identyfikator programu: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/113.0 System operacyjny: Linux 4.15.0-211-generic #222-Ubuntu SMP Tue Apr 18 18:55:00 UTC 2023 Maszyna: Fujitsu Lifebook E8110, procesor Intel Core 2, T5600@1,83 Ghz, Pamięć: 3345MB, płyta główna Fujistsu FJNB1AF

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Wejdź na stronę about:crashes i podaj tu 5 ostatnich identyfikatorów awarii, z sekcji Przesłane zgłoszenia awarii.

more options

You can try Firefox from the official Mozilla server if you currently use a version from the repositories of your Linux distribution to see if it behaves differently.