Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Trying to update Firefox on Mac iOS 10.13.6

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Unable to update Firefox 107.6 to 111 on Mac iOS 10.13.6 how do I proceed?

Unable to update Firefox 107.6 to 111 on Mac iOS 10.13.6 how do I proceed?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-download-and-install-firefox-mac

Firefox 110.0 is still the current Release and macOS 10.12 (ten.twelve) or later is still the minimum requirement for macOS. Firefox 111.0 is not scheduled for release until March 14.


I moved this thread from Firefox for iOS (for iPhone/iPad) to Firefox section as you have macOS for your OS.

Được chỉnh sửa bởi James vào

Hữu ích?

more options

Just download it and install separately. I run the current version and Nightly on my mac running 10.13.6. see screenshot

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.