Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Wrong Correspondent named

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi david

more options

My wife shares my computer with her own account and email address in Thunderbird. When she sends me an email, my name instead of hers is listed as the Correspondent. Can that be changed to her own name?

My wife shares my computer with her own account and email address in Thunderbird. When she sends me an email, my name instead of hers is listed as the Correspondent. Can that be changed to her own name?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Check to see if she is using your SMTP server instead of her own. There should be one SMTP server for each account.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.