Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to get the computer browser to stop changing languages as I travel, it is worthless to have a system that I cannot select the language and not ever get that language so I can know what is going on

more options

bold texthow can I get this POS to stop changing languages I never want any thing except english USA version but I get every thing except, when traveling,

'''bold text'''how can I get this POS to stop changing languages I never want any thing except english USA version but I get every thing except, when traveling,

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Denis, the browser language is determined at the time of installation and should not change. The language of the content that websites serve you, on the other hand, is determined by the web server and may be customized based on your location, i.e., based on what they read as your IP address. To control that IP address, you can use a VPN and select a U.S.-based server.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.