Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

So what's the difference really?

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

https://www.mozilla.org/eu/firefox/all/#product-desktop-release https://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/

I was told downloading from archive will not include the unique identifier, did the change by now? Asking this because i downloaded from both websites and both downloads tried to run setup.exe immediately after the installation. Asuming the setup.exe is the unique identifier obviously.

https://www.mozilla.org/eu/firefox/all/#product-desktop-release https://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/ I was told downloading from archive will not include the unique identifier, did the change by now? Asking this because i downloaded from both websites and both downloads tried to run setup.exe immediately after the installation. Asuming the setup.exe is the unique identifier obviously.