Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Full screen video doesn't take up the entire screen on MacOS 12.5 unless Firefox is in full screen mode

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 42 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Hami

more options

When expanding any video to full screen mode, the video does not occupy the entire screen. However, if Firefox itself is in full screen mode, then the video will occupy the full screen.

I tested this on YouTube and another website's video player and was able to consistently replicate the issue.

See image to view the bug in action.

When expanding any video to full screen mode, the video does not occupy the entire screen. However, if Firefox itself is in full screen mode, then the video will occupy the full screen. I tested this on YouTube and another website's video player and was able to consistently replicate the issue. See image to view the bug in action.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi Hami vào

Giải pháp được chọn

Found a fix from someone on Reddit.

Go to about:config and change "full-screen-api.macos-native-full-screen" to True.

Works perfectly.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Looks that Firefox adds a rounded border to make the player look nicer when you maximize the window and do not actually use full screen mode on Mac.

more options

Giải pháp được chọn

Found a fix from someone on Reddit.

Go to about:config and change "full-screen-api.macos-native-full-screen" to True.

Works perfectly.