Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

browser

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

How do I block the Facebook browser on my laptop?

How do I block the Facebook browser on my laptop?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi

The best way to block Facebook would be to speak to your internet service provider. They will be able to help you block your access that that website.

Hữu ích?

more options

You may be able to block Facebook with uBlock Origin (link below) or add it to your hosts file (remove blank space from that link).

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ublock-origin/ https://en.wikipedia. org/wiki/Hosts_(file)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.