Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

MY MMO WILL NOT ACCEPT MY 64 BIT ANY MORE AFTER UPDATE 9802. NEED TO CHANGE FIREFOX TO ACCEPT BOTH 32 BIT AND 64 BIT

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

SEE ABOVE

SEE ABOVE

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Please explain the problem in detail. What happens? What are the exact error messages?

more options

Are you talking about a 32 bit versus 64 bit Firefox version ?

Note that current is Firefox 100.0 and your Firefox 98.0.2 version is outdated and is no longer supported.

Could you please update to the current Firefox 100.0 release.