Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Gmail attachment download opens a new tab?

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 41 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi KT

more options

When I download an attachment from Gmail, I would like to just download it. However, Firefox now opens the attachment in a new tab before I can download it. Is this new? Is there a way to turn this off?

When I download an attachment from Gmail, I would like to just download it. However, Firefox now opens the attachment in a new tab before I can download it. Is this new? Is there a way to turn this off?

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Please assist. Firefox seems to be downloading all Gmail attachments to my downloads folder, even though in my Firefox Preferences, I've selected "Always Ask Where You Want to Save Files".

Hữu ích?

more options

Hi KT, In Gmail, when clicking on an attachment, it will try to preview it in a full page preview on the current tab. Is that what you're seeing, or is it actually opening a new tab?

Hữu ích?

more options

It automatically downloads it to my Downloads folder, then opens a new tab. Since I prefer for it to Ask Where I Want to Save Files, I have to re-download it to the place I want, then close the new tab and delete the copy that was downloaded to my Downloads folder.

It used to open a Preview in the same tab as my Gmail (which I liked). It started doing the behavior above after a Firefox update, I think.

Hữu ích?

more options

Does anyone have an answer to this? It seems to have only started happening after a recent Firefox update.

Hữu ích?

more options

Does anyone have an answer to this? I'm still needing to go through a multi-step process every time I want to download an attachment, then I need to go to my Downloads folder to delete the extra download that happens each time I want to download an attachment.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.