Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Transfer settings & Bookmarks to a new computer

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

I'd like to transfer my settings & bookmarks to my new computer & do not know how to do that. Going from an older Mac with OSX El Capitan to Mac Mini OSX Monterey. I could really use the help - thx!

I'd like to transfer my settings & bookmarks to my new computer & do not know how to do that. Going from an older Mac with OSX El Capitan to Mac Mini OSX Monterey. I could really use the help - thx!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

These are the files you need to copy to the new profile. You will have to reinstall add-ons. https://support.mozilla.org/en-US/kb/recovering-important-data-from-an-old-profile