Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Change Keyboard Shortcut for 'Home'

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

The official list of keyboard shortcuts for Firefox says you can easily get back to your Home page with the shortcut ⌥+home.

However, none of my Mac keyboards have a button called home. Is there a way to change this setting to something useable (for example ⌘+⌥+H)?

The official list of [https://support.mozilla.org/en-US/kb/keyboard-shortcuts-perform-firefox-tasks-quickly?redirectslug=Keyboard+shortcuts&redirectlocale=en-US keyboard shortcuts for Firefox] says you can easily get back to your Home page with the shortcut ⌥+''home''. However, none of my Mac keyboards have a button called ''home''. Is there a way to change this setting to something useable (for example ⌘+⌥+H)?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try Option and fn+left arrow

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào