Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I know I'm using the VPN vs regular Firefox browser

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 36 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi hollyhospel

more options

I just purchased and downloaded VPN - how do I know that the using the VPN and not the regular Firefox browser?

I just purchased and downloaded VPN - how do I know that the using the VPN and not the regular Firefox browser?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Note that the Mozilla VPN works system wide to access internet and isn't Firefox specific, so you still use the same Firefox browser to access internet but you internet connection uses the VPN and not a direct connection.

more options

please explain how I can check if the VPN is active and providing privacy while I use my iPhone?