Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

mac full screen error

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AgnesRM

more options

I can't get the website url (in full screen mode) to show as seen in the attached photo. I have no idea what I did to make it this way

I can't get the website url (in full screen mode) to show as seen in the attached photo. I have no idea what I did to make it this way
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi uptowngirl_48 vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

There are two 'full screen' modes. I tested in Windows and it is the same - if you choose Setting - Zoom - full screen (double ended arrow icon) you get a screen with no toolbars at all, and no clear way to exit full screen. Press F11 to get into full screen or escape to normal - in Windows... The other 'full screen' is the square on the top toolbar that keeps all the toolbars.