Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Download my Firefox sync data

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 197 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hello

Google has a service called "Takeout" through which users can download all of Chrome's synchronized data, including history and bookmarks, in a zip file.

Does Mozilla have such a service for Firefox sync?

Hello Google has a service called "[https://takeout.google.com/ Takeout]" through which users can download all of Chrome's synchronized data, including history and bookmarks, in a zip file. Does Mozilla have such a service for Firefox sync?

Giải pháp được chọn

This might help; About Sync by Mark Hammond, Mark Hammond https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/about-sync/

This add-on is not actively monitored for security by Mozilla. Make sure you trust it before installing

Show information about Firefox Sync. This addon shows information about your Sync account, including showing all server data for your account. It is designed primarily for Sync developers or advanced users.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi Ali

Not at present, no. Please appreciate that Firefox Sync is designed to help transfer data between copies of Firefox and is not an online backup like a Google Account.

more options

Giải pháp được chọn

This might help; About Sync by Mark Hammond, Mark Hammond https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/about-sync/

This add-on is not actively monitored for security by Mozilla. Make sure you trust it before installing

Show information about Firefox Sync. This addon shows information about your Sync account, including showing all server data for your account. It is designed primarily for Sync developers or advanced users.