Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox keeps blocking norton antitrack

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 41 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rdarrells

more options

firefox keeps blocking norton antitrack

firefox keeps blocking norton antitrack

Giải pháp được chọn

Seems like if I have Norton VPN on when Anti Track loads Norton can't communicate with the app.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Provide the steps to replicate the issue so that we know what's happening before the error. Also, show us the error.

I did a quick search and found this. https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&q=firefox+keeps+blocking+norton+antitrack

more options

Giải pháp được chọn

Seems like if I have Norton VPN on when Anti Track loads Norton can't communicate with the app.

more options

Whoops, just happened again!

more options

Norton questions should be asked here; https://support.norton.com

http://community.norton.com/

more options

Whoops comment no longer relevant. Do not turn on VPN until Anti Track loads. No more problem with it afterward.