Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Extensions

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I am unable to add the Norton AntiTrack extension.

I am unable to add the Norton AntiTrack extension.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

After clicking on several links for the Firefox add-on, it looks like Firefox is not support.

https://addons.mozilla.org/en-CA/firefox/addon/norton-antitrack/