Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Getting URL of latest version of an extension

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi simpraga.nemanja

more options

Greetings,

I am a sysadmin working on an enterprise deployment of a Firefox extension, specifically this one: https://addons.mozilla.org/hr/firefox/addon/bitwarden-password-manager/

It's a password manager called BitWarden.

I am deploying the extension using the official Firefox ADMX templates, so far I configured most settings correctly. When I am deploying the extension to my users (I am using Microsoft Intune), I need to provide an URL from where the extension will be downloaded. I found that URL by copying the link from the 'Add to Firefox' button from the https://addons.mozilla.org/hr/firefox/addon/bitwarden-password-manager/ link.

I found the link to be: https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/file/3843699

What I want to know is the following: 1. Will this link stay the same for all future BitWarden extension versions? 2. Is this something that changes when a new Bitwarden extension gets released or is this link static? 3. Is there perhaps a link which automatically redirects the download to the latest available version?

Some online guides say that a 'latest.xpi' string needs to be appended to the add-on's page (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/bitwarden-password-manager/ in this case), but I found that not to work. If I go to https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/bitwarden-password-manager/latest.xpi, it throws an "page not found" error.

Thank you in advance!

Best regards, Nemanja Simpraga

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hữu ích?

more options

So the second one does not work, that I've already tried. The first one does work, but what I've also found is that you can write anything after the file number and it'll still work.

So, https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/file/3843699/whydoesthisevenwork, also downloads the file. This makes me question if the https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/file/3843699/latest.xpi link does what I thought it does.

Can you confirm?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.