Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Take Screenshot results in offset area added to desired image

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

A few days ago, a weird problem arose with "Take Screenshot" function.

The resulting image includes area designated PLUS a border on the right edge AND on the bottom edge. Note: width of side border is wider than border on the bottom is tall. This is difficult to tell in a file image because it seem to be transparent and assumes the color of background. Confusing, I know, so I have included a composite image image of result of "Save Image As..." on top, and the "Take Screenshot" added to the bottom. Prior to a few days ago, the bottom image would not have the added borders and therefore the colored part of the image would be the same width as the "Save Image As..." and extend to bottom of the image.

Note: it doesn't matter whether I download to file or cut and paste the image. The same thing happens if I "Save Full Image". And, yes, I know I need to upgrade to latest version, but this issue needs investigation...

TIA, KBo

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.