Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

BRIGHTNESS OF BACKGROUND

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 50 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

HELP ME LIGHTED AND BIOGHTEN MY BACKGROUND NOW

HELP ME LIGHTED AND BIOGHTEN MY BACKGROUND NOW

Giải pháp được chọn

Adjust your monitor brightness

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Adjust your monitor brightness

more options

Do you currently have dark background just like with using a dark theme ?

Can you attach a screenshot?

You can also check the default colors for websites:

Make sure you haven't enabled High Contrast Mode in the OS settings.

Make sure you allow pages to choose their own colors.

  • Settings -> General: Fonts & Colors -> Colors: "Override the colors specified by the page with your selections above"

Try "Never" if the default "Only with High Contrast themes" isn't working.