Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Search Pulse Browser Hijack

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hello,

I have tried everything on the internet and I cannot get rid of the Search Pulse hijack malware in my Firefox browser, I am using an up to date MAC.

Thanks, Miles

Hello, I have tried everything on the internet and I cannot get rid of the Search Pulse hijack malware in my Firefox browser, I am using an up to date MAC. Thanks, Miles
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Web search: https://www.bing.com/search?q=remove+Search+Pulse

You may have ad/mal-ware. Further information can be found in this article; https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-caused-malware?cache=no

Run most or all of the listed free to use malware scanners. Each works differently. If one program misses something, another may pick it up.