Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

error code: ssl_error_rx_malformed_alert

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

The problem comes from the antivirus software this checks HTTPS connections and certificates, many think it would be a virus as in the support cases, but this can be set in the antivirus software.

https://support.mozilla.org/de/questions/1024043#question-reply

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

ssl_error_rx_malformed_alert https://support.mozilla.org/en-US/questions/1024043 I used the Malwarebytes Anti-Malware, and it worked perfectly, it solved my problem . . .

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.