Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unknown email account shown as if I have logged in from my browser

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hi guys,

I tried to login to my yahoo mail account and the browser is showing that someone somehow has logged in to an unknown email account from my pc. Can anyone tell me how is this possible? No one except me has access to this pc.

Thank You

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Actually I have found the answer and it's very mundane. It was me the one who logged in from this account....

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Has anyone else used your system? Just remove the entry and that should do it.

Hữu ích?

more options

FredMcD said

Has anyone else used your system? Just remove the entry and that should do it.

Thanks for your answer. No one has used my pc. My problem is to figure out how this happened. I can only think 2 possible explanations. 1) Someone hacked into my pc 2) Someone injected cookies to my browser

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Actually I have found the answer and it's very mundane. It was me the one who logged in from this account....

Được chỉnh sửa bởi izytalas vào

Hữu ích?

more options

Well, now we know. Safe surfing.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.