On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox bloquea equipo

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi JP

more options

Soy usuario de firefox con Ubuntu 18.04. En varias ocasiones al tener varias pestañas de navegación el equipo se bloquea por completo, solo es posible forzar el apagado con el boton de encendido. También creo que este problema lo tenia con Ubuntu 16.

¿Alguna sugerencia?

Soy usuario de firefox con Ubuntu 18.04. En varias ocasiones al tener varias pestañas de navegación el equipo se bloquea por completo, solo es posible forzar el apagado con el boton de encendido. También creo que este problema lo tenia con Ubuntu 16. ¿Alguna sugerencia?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

A system crash might not necessarily be caused by an application as often as it is caused by a faulty WLAN driver or disabled swap partition. What system specs are you using?