Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox blurry after update to version 90.0.2 (64 bit)

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I updated Firefox yesterday and since then everything in Firefox is blurry, except for some drop down menu's for some reason. Everything else is... I use two 4k 60hz monitors. On both of these they are blurry. It also seems like everything moves up and down a pixel when giving input (like keyboard or mouse inputs). I added an image of the blurriness. Does anyone know how to fix this?

Note: This is the only software experiencing this problem.

Best regards

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?

Hữu ích?

more options

Hi Fred,

This solves the issue, however now my add-ons are not there. Is there a way to use them in this mode? Or does this mean that one of the add-ons is causing the issue?

Hữu ích?

more options

This could be a problem with WebRender or hardware acceleration in Firefox. You can try to disable WebRender to see whether this has effect.

You can try to disable WebRender by setting this pref to true on the the about:config page to see if that has effect.

  • gfx.webrender.force-disabled = true

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.


You can try to disable hardware acceleration in Firefox.

Close and restart Firefox after modifying the setting to make changes effective.

You can check if there is an update for your graphics display driver and check for hardware acceleration related issues.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.