Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to log in to HSBC UK

 • 2 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 11 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

For the last 2 months, I get this response from HSBC UK when I try to log in.

"Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand. Size of a request header field exceeds server limit."

HSBC says that Firefox is not compatible and I should use Google Chrome etc.

Giải pháp được chọn

This issue can be caused by corrupted cookies or blocked cookies.

 • check the permissions for the domain in the currently selected tab in "Tools -> Page Info -> Permissions"

Clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Settings).

"Remove the Cookies" for websites that cause problems:

 • Settings -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Data"

"Clear the Cache":

 • Settings -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data -> Clear Data -> Cached Web Content: Clear

If clearing cookies didn't help then it is possible that the cookies.sqlite file in the Firefox profile folder that stores the cookies got corrupted.

 • rename/remove cookies.sqlite (cookies.sqlite.old) and when present delete cookies.sqlite-shm and cookies.sqlite-wal in the Firefox profile folder with Firefox closed in case cookies.sqlite got corrupted.

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

This issue can be caused by corrupted cookies or blocked cookies.

 • check the permissions for the domain in the currently selected tab in "Tools -> Page Info -> Permissions"

Clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Settings).

"Remove the Cookies" for websites that cause problems:

 • Settings -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Data"

"Clear the Cache":

 • Settings -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data -> Clear Data -> Cached Web Content: Clear

If clearing cookies didn't help then it is possible that the cookies.sqlite file in the Firefox profile folder that stores the cookies got corrupted.

 • rename/remove cookies.sqlite (cookies.sqlite.old) and when present delete cookies.sqlite-shm and cookies.sqlite-wal in the Firefox profile folder with Firefox closed in case cookies.sqlite got corrupted.

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.