Join the AMA (Ask Me Anything) with Firefox leadership team to talk about Firefox priorities in 2024. Mark your calendar! Thursday, June 13, 17:00 - 19:00 UTC.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Ver 90.0 Menu Bar, About Mozilla Firefox

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jglen490

more options

Some have reported that the 90.0 update has messed with the Menu Bar text colour. In the "Dark" theme, the tabs are black, the Menu Bar is black and the Menu Bar text is black. I can confirm this on Linux Mint 20.1 and Win 10 21H1. I Also confirmed it to be working correctly on ver 89 for both Mint and Win. I also confirmed that the update for ver 89 turned on automatic updates for Firefox (Linux and Win) without notifiying me that it was changing my settings and ver 90 appears to no longer allow user control of updates.

Also, About Mozilla Firefox, Ver 90.0 (64-bit), says it's for Linux Mint 1.0 Is it possible that this is the reason the Menu Bar is messed-up in the Dark Theme?

Some have reported that the 90.0 update has messed with the Menu Bar text colour. In the "Dark" theme, the tabs are black, the Menu Bar is black and the Menu Bar text is black. I can confirm this on Linux Mint 20.1 and Win 10 21H1. I Also confirmed it to be working correctly on ver 89 for both Mint and Win. I also confirmed that the update for ver 89 turned on automatic updates for Firefox (Linux and Win) without notifiying me that it was changing my settings and ver 90 appears to no longer allow user control of updates. Also, About Mozilla Firefox, Ver 90.0 (64-bit), says it's for Linux Mint 1.0 Is it possible that this is the reason the Menu Bar is messed-up in the Dark Theme?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Please make menu bar text color a user-selectable parameter, and make it easy to find for the user.