Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox internal page colors, how to chamge

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TJYOURFRIEND

more options

I have the latest version of Firefox. The internal page colors make it impossible for me to see the text. I can change every single web page on this planet but I am unable to change the internal page colors. Surely there must be a way to change fore and background colors. Can someone offer a suggestion or better a solution??

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I would say your best bet is to use an extension like Midnight Lizard. Here's an article to help you install extensions

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.