Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Nguyen Vuong

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi vachnganthongminh

more options

I want to load faster especially when accessing the site : Vách Ngăn Vệ Sinh

I want to load faster especially when accessing the site : [https://vachnganthongminh.vn/vach-ngan-ve-sinh/ Vách Ngăn Vệ Sinh]

Giải pháp được chọn

The site loaded up on my FF in 4 seconds. See pic attached. But i have slowwww internet as well.

Maybe retry the site with FireFox safemode.

Go to FF Menu > Help > Troubleshooting

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

The site loaded up on my FF in 4 seconds. See pic attached. But i have slowwww internet as well.

Maybe retry the site with FireFox safemode.

Go to FF Menu > Help > Troubleshooting

more options

vachnganthongminh đã nói

I want to load faster especially when accessing the site : Vách Ngăn Vệ Sinh

Ok Tks