Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why the "Copy Link" shortcut was changed?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jamie94

more options

As the title, the "Copy Link" option shortcut in the right click menu has changed from A to L. How's that happened? How to recover it back?

As the title, the "Copy Link" option shortcut in the right click menu has changed from A to L. How's that happened? How to recover it back?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Because "Copy link" doesn't contain letter "a".

more options

TyDraniu said

Because "Copy link" doesn't contain letter "a".

You're right, but this option former name is "Copy Link Location", after an update it suddenly changed. I'm not yet comfortable in this change, now I have to move my left hand to the right side press the "L", or move the cursor inefficiently.

Được chỉnh sửa bởi jamie94 vào