Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Change language of desctop firefox

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 105 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dantaeusb

more options

How to change the language in firefox windows 10?

How to change the language in firefox windows 10?

Giải pháp được chọn

The best way is to download the language you want from Download Firefox For All languages And Systems {web link}

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

The best way is to download the language you want from Download Firefox For All languages And Systems {web link}

more options

Thank you greatly. This is so frustrating that it's simply impossible to change language in settings. This article is misleading — there were no drop-down ever since I've first switched to Firefox 3 years ago, and nothing changed in years even though I'm quite sure it's very common problem. I've tried so many different ways and the only working option is to simply reinstall the browser.

Được chỉnh sửa bởi dantaeusb vào