Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Print Preview

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

I would like to have the old print preview available. How can I get back on FF85 ?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can revert to the previous interface by setting a pref to false on the about:config page.

print.tab_modal.enabled = false

Hữu ích?

more options

By the way, which features are you missing in the new preview that you liked to use in the old preview?

We've had questions about quite a few different details. For example:

Simplify Page

The "Simplify Page" checkbox applies the Reader View to the old preview. This is expected to return to the new preview in Firefox 87. Until then, you can click the Reader View button in the address bar to change the view then press Ctrl+p again.

You can adjust line spacing and font size using the Reader View toolbar:

Được chỉnh sửa bởi jscher2000 vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.