Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

(Feature Request)Full Webpage Translation

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dtantono

more options

Hi Is there any possibility for a new feature for a full web page translation to chosen language by simply right click mouse button without jumping to the next tab like this extension (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/google-translator-for-firefox/) and (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/simple-translate/)? i.e: translate to English. Because this feature is available in Google Chrome and Microsoft Edge and also I think it is beneficial for multilingual users

Được chỉnh sửa bởi dtantono vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Go to the Mozilla Add-ons Web Page {web Link} (There’s a lot of good stuff here) and search for Translators.

Hữu ích?

more options

I tried and all of them required to jump to the new tab as a Google Translate which is quite a time consuming

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.