Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"Last seen before X" is not updated in the Firefox account for Windows-/Linux-Firefox 84

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 60 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mkaeck@gmx.de

more options

Hello!

"Last seen before X ..." is not updated in the Firefox account ("https://accounts.firefox.com" -> "Devices & Apps") with Windows-/Linux-Firefox 84 Version !

For Firefox Android-App and ESR-Version "Last seen before X" is already updated in the Firefox account!

I think this problem already existed in an older version of Firefox!?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

mkaeck@gmx.de said

Hello! "Last seen before X ..." is not updated in the Firefox account ("https://accounts.firefox.com" -> "Devices & Apps") with Windows-/Linux-Firefox 84 Version ! For Firefox Android-App and ESR-Version "Last seen before X" is already updated in the Firefox account! I think this problem already existed in an older version of Firefox!?

Hello!

Does no one have the same problem?

Friendly greeting

Hữu ích?

more options

Hello!

Does no one have the same problem???

Friendly greeting

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.