Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Next screenshot

more options

All my 3 screenshots für the unloadeble google page

All my 3 screenshots für the unloadeble google page
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Thank you. Let's continue here: https://support.mozilla.org/questions/1320473