Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

whatsapp

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 110 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

bagaimana masuk ke wa plus

bagaimana masuk ke wa plus

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

bagaimana masuk ke whtsap web plus

more options

bagaimana masuk ke whtsap web plus

more options

bagaimana masuk ke whtsap web plus

more options
bagaimana masuk ke whtsap web plus

brelqueque said

bagaimana masuk ke wa plus
more options

According to the user interface you are running Firefox 40 on Windows 10.

  • Mozilla/5.0 (X11; U; Windows 10; en-US; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0

The current requirements for Whatsapp seem to be Windows 8 or higher or Mac OS X 10.10 or higher and Firefox 60 or higher. If your OS is supported then you need to update a more recent Firefox version, otherwise you need to update to a newer Windows version.