Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can I view the Mac top menu bar fullscreen mode?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Poppy_

more options

In Chrome full screen mode, I can move the cursor to the top of the screen to view the mac top menu bar (to display battery level, date, time etc). Is there a way to do this in Firefox full screen mode? Thanks very much in advance for your help.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Full screen mode on Mac has always been working differently than other platforms when it comes to showing or hiding toolbars. You seem to be using an older Firefox 81 version.

Does it make a difference if you use the current release (84.0.1) in case this has changed ?

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

more options

Thank you cor-el for the much appreciated suggestion. I have just updated to the latest version (84.0.1) to see if this would solve it but unfortunately I am still not able to view the top menu when in full screen mode.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.